Hvilke tider finnes på fransk

Hvilke tider finnes på franskPå fransk er det ca 20ganger. I henhold til den etablerte tradisjonen skiller grammatikere følgende kategorier av verbet: tid, tilbøyelighet, stemme, ansikt og tall. I form er franske verker enkle og komplekse. Enkle former overfører tidverdier, men ikke dato hendelsen. Skjemaer dannes ved å endre endingen. Hjelperordene avoir og être er involvert i dannelsen av komplekse former.

Mystiske franske verb


Du trenger
  • En grammatikk bok der det er tabellerkonjugasjoner av verb I, II, III grupper, en liste over uregelmessige verb og annen nyttig informasjon, en bi-lingvistisk ordbok og Internett-tilgang til online leksjoner.
instruksjon

1


Tenk på fransks visningssystemSpråket på eksemplet på verb I av gruppen parler. Denne gruppen er den mest tallrike, om 4000 verb. I nåtidens tid - présent - verbet conjugates ganske enkelt: du parle, tu parles, il / elle parle, nous parlons, vous parlez, ils / ells parlent. Lær endene og snakk!

2


For å fortelle noen om noe i den siste tiden, bruk tiden imparfait, passé composé og plus-que-parfait.

3


Imparfait er tid uferdig ogenkelt ved utdanning. På denne tiden svarer verbet spørsmålet "hva gjorde?". På fransk lyder det slik: du parlais, tu parlais, il / elle parlait, nous parlion, vous parliez, ils / elles parlaient. Du må lære sluttene.

4


Passé composé - tiden er gått over,besvare spørsmålet "hva gjorde?". Verbene i gruppe I konjugerer med verbet avoir. For å snakke riktig må du lære konjugasjonen til dette hjelpeverten og legge til den tidligere deltakelsen til det konjugerte verbet. Deretter forbinder vi roligt: ​​j'ai parlé, tu som parlé, il / elle a parlé, nous avons parle, vous avez parle, ils / ells ont parlé.

5


Tiden plus-que-parfait tjener formålet med forsoningganger i en kompleks setning, da en handling skjedde før den andre. For eksempel: "Når jeg snakket med Misha, kalt deg meg." For å si det samme på fransk, bruke hjelpeverbet i preteritum tid - Imparfait og perfektum partisipp av verbet konjugert. Få - Quand j`avais parlé avec Misha, vous m`appelaient. Men å bøye hele kjeden å forstå: j`avais parlé, tu avais parlé, il / ell avait parlé, nous avions parlé, vous aviez parlé, ILS / alen avaient parlé.

6


Fremtiden - futur enkel - på franskSpråket har en enkel form. Enkelheten ligger i det faktum at ende vi legger direkte til den opprinnelige formen av verb - infinitiv. Pugg slutten og si: Je parlerai, tu parleras, il / elle parlera, nous parlerons, vous parlerez, ILA / elles parleront.