Nytt ansvar for ikke-statlige pensjonsmidler

Nytt ansvar for ikke-statlige pensjonsmidlerLov om å motvirke legalisering av inntekt nr.115-FZ, som tidligere var kjent kun i bankkirkler, har nå blitt gjenstand for diskusjoner blant representanter for ikke-statlige pensjonsfond. Husk at siden juli 2013 har NPFer blitt inkludert i listen over organisasjoner som omfattes av denne loven.

Nytt ansvar for ikke-statlige pensjonsmidler

I samsvar med denne normative lovenOrganisasjoner som utfører transaksjoner med midler (inkludert NPF) er forpliktet til å gjennomføre følgende tiltak for å motvirke hvitvasking av penger:

  • å identifisere den fremtidige klienten før han inngår en kontrakt med ham (for eksempel i forhold til en person, informasjon om hans / hennes fulle navn, fødselsdato, statsborgerskap, passdata, TIN);
  • oppdatere årlig informasjon om hver av sine kunder, og hvis det er tvil om påliteligheten til tidligere mottatte data, må informasjonen oppdateres innen 7 virkedager;
  • innen 3 virkedager fra transaksjonstidspunktet, informere Rosfinmonitoring om transaksjonene som er underlagt obligatorisk kontroll
  • senest 1 arbeidsdag fra tidspunktet for plasseringinformasjon på Internett for å blokkere penger tilhørende en person som er inkludert i listen over "ekstremister" og rapportere dette til Rosfinmonitoring;
  • 1 hver 3. måned for å sjekke sine klienter for deres engasjement i "ekstremisme" og rapportere resultatene av inspeksjonen til det autoriserte organet;
  • på forespørsel fra det autoriserte organet for å gi opplysninger om kundetransaksjoner.

Samtidig har mange representanterIkke-statlig pensjonssektor foreslår at anvendelsen av lov nr. 115-FZ i denne utgaven om APF er noe vanskelig. Hovedproblemet for APF-representantene ble forårsaket av plikten til å oppdatere informasjon om sine kunder årlig. Tross alt har APF-kunder i utgangspunktet ikke lyst til å gå dit hvert år for å gi informasjon, men det er nesten umulig å motivere eller på en eller annen måte tvinge dem til å gjøre dette, slik det er tilfelle hos kunder fra kredittinstitusjoner.

Årlig utsendelse av brev som ber omGi oppdatert informasjon til alle kunder (noen APF har millioner av dem) kan bli for dyrt. Og resultatet fra slike utsendelser kan være praktisk talt null. Så det viser seg at en slik plikt til APF vil være bare en veldig kostbar formalitet.

NPF-representanter klaget også over kraveneloven om obligatorisk identifikasjon av kunder kun ansatte i organisasjonen uten å involvere agenter. Tross alt tillater ikke et lite nettverk av NPFer at de skal fungere i denne modusen. Og mange NPFer brukte kundeservice når de tiltrak klienter. Etter å ha analysert disse argumentene, den autoriserte kroppen - Federal Financial overvåkingstjeneste har lovet å myke opp kravene i loven i forhold til SPC. For eksempel, så tidlig som i august 2014, kan forvaltningsselskaper av APFs tiltrekke seg kredittorganisasjoner for å identifisere sine kunder.