Funksjoner av sosiale organisasjoner

Funksjoner av sosiale organisasjoner


En sosial organisasjon er en samling av mennesker,som i fellesskap implementerer et enkelt mål og handler om visse regler og prinsipper. Hver sosial organisasjon har verdier, interesser, egenskaper, behov, og stiller også visse krav til samfunnet. Imidlertid er denne typen forhold ofte forvekslet med andre typer systemer. For å endelig forstå essensen av sosiale organisasjoner, er det nødvendig å kjenne deres særegne egenskaper.Funksjoner av sosiale organisasjoner


instruksjon


1


Evnen til å opprettholde sin organisasjon og fortsette å utvikle seg uavhengig av virkningen av eksterne og interne faktorer.


2


Evne til å allokere i samme objektorganisering av ett eller flere systemer som er nødvendige for å oppnå et bestemt mål. For eksempel kan et foretak betraktes som et sett med maskiner som kreves for produksjon av deler. Samtidig er bedriften et system for mennesker som sikrer uavbrutt produksjon av produkter.


3


Ethvert sosialt system er annerledes i deten person kan fullt ut realisere sine evner innenfor rammen av funksjonen som er tildelt ham. Ethvert element i systemet kan ta del i å oppnå det nødvendige resultatet.


4


Stokastisitet og kompleksitet i funksjon. Denne funksjonen avhenger direkte av antall sammenhengende elementer og målsystemet.


5


Det er et visst nivå av tröghet, som gjør det mulig å forutse den omtrentlige utviklingen av organisasjonen i nær fremtid.


6


Høy pålitelighet av fungerende elementer. Denne egenskapen bestemmes av komponentens evne til å være utskiftbare. Dette inkluderer alternative teknologier, forretningsstyringsmetoder, materialer og ledelse.


7


Eksistensen av objektive og subjektive prosesser. Den første er direkte knyttet til organisasjonens lover og regler for dens funksjon. Disse inkluderer produksjonssykluser, synergi, proporsjonalitet og sammensetning. Den andre prosessen er bare avhengig av vedtak av lederavgjørelser.


8


Formelle og uformelle ledere. En leder forstås som en person som belyser verdier og normer for en gruppe, og aktivt forespråker beskyttelsen av disse normer. En formell leder som regel utnevnes av en høyere myndighet. En uformell leder velges direkte av laget. Han fungerer som en autoritet og en forsvarer.


9


Grunnlaget for enhver sosial organisasjon er en liten gruppe. Som regel er disse 3-7 personer som stadig er i sammenhengende og komplementære arbeid.